Keräysluvan tiedot

Keräysluvan saaja

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr

Luvan myöntäjä

Poliisihallitus

Keräysluvan numero ja myöntämispäivä

RA/2021/295

Toimeenpanoaika ja -alue

1.4.2021 alkaen, koko maa pois lukien Ahvenanmaa

Käyttötarkoitus

Varat kerätään Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön pääomaksi. Keräysvaroilla saatu pääoma ja sen tuotto käytetään Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toteutettavan tieteellisen tutkimuksen tukemiseen, uusien hoitokäytäntöjen ja -välineiden kehittämiseen ja hankintaan sekä potilaiden ja heidän läheistensä viihtyvyyden tukemiseen.