Tays tukisäätiö

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopistollinen sairaala ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman testamentti- ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Sairaanhoitopiirin valtuusto perusti Tays tukisäätiön maaliskuussa 2016 hallinnoimaan keskitetysti ja yhdenmukaisesti näitä lahjoituksia.

Tays tukisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea yliopistollisen sairaalan toimintaa ja henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta.

Säätiötä edustaa hallitus, joka huolehtii säätiön hallinnosta, toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä tarkoituksen toteuttamisesta lakien, hyvän säätiötavan ja säätiön sääntöjen mukaisesti.

Taysin yksiköt käyttävät lahjoitusvaroja tukisäätiön hallituksen hyväksymien käyttösuunnitelmien perusteella. Avustukset tukisäätiö maksaa vuoden lopussa jätettyjen, hyväksyttyjä käyttösuunnitelmia vastaavien maksatushakemusten mukaisesti.

Hallitus

Hanna Laine, puheenjohtaja
Jari Andersson
Milka Hanhela
Mikko Hannola
Lassi Kaleva
Kati Kristiansson
Juhani Sand
Tapio Visakorpi

Toimihenkilöt

Heikki Oksa, asiamies, p. 050 571 1205

Tilintarkastusyhteisö

BDO Audiator oy