Testamentti tukisäätiölle

Testamentilla voi ilmaista oman tahtonsa, miten haluaa omaisuutensa jaettavan kuoleman jälkeen. Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Tays tukisäätiön, ei tarvitse maksaa saamastaan testamenttilahjoituksesta perintöveroa.

Jos henkilöllä ei ole perillisiä eikä hän ole laatinut testamenttia, hänen omaisuutensa menee kuoleman jälkeen valtiolle. Testamentilla voi ilmaista oman tahtonsa siitä, kenelle ja miten haluaa jakaa omaisuutensa kuoleman jälkeen. Testamentin on täytettävä tietyt laissa asetetut muotovaatimukset, jotta se olisi juridisesti pätevä.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa:

  • Todistajaksi ei kelpaa testamentintekijän tai -saajan lähisukulainen tai puoliso.
  • Todistajien on todistettava testamentti nimikirjoituksillaan sen jälkeen, kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin.
  • Todistajien tulee tietää, että asiakirja on testamentti. Testamentintekijä saa itse valita, haluaako hän näyttää tai kertoa todistajille testamentin sisällön.

Testamentissa on mainittava vähintään:

  • Testamentintekijän nimi sekä henkilö- ja osoitetiedot
  • Testamentinsaajan tiedot sekä
  • Testamentin kohde (omaisuuden osa tai määrä).

Testamenttia voi muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa laatimisen jälkeen.

Testamenttia laatiessa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen. Säätiöllä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia antaa lainopillista neuvontaa testamenttiasioissa, mutta voimme kertoa lisätietoja kohteista, joita testamenttilahjoituksin voidaan tukea.


Testamenttimallit

Testamentti koko omaisuudesta
Testamentti määrätystä omaisuudesta