Tays Syöpäkeskus pyrkii Euroopan huippuyksiköiden joukkoon

15/06/2018

Tays Syöpäkeskus kokoaa yhteen syövän hoitoon ja tutkimukseen osallistuvat ammattilaiset Taysista ja Tampereen yliopistosta. Tavoitteena on entistä laadukkaampi, sujuvampi ja potilaskeskeisempi hoito.

Tampereella valmistaudutaan syksyllä toteutettavaan arviointiin, jonka perusteella Tays Syöpäkeskus voi saada akkreditoidun syöpäkeskuksen laatustatuksen.

Osastonylilääkäri, dosentti Annika Auranen toimii laadunarviointihankkeen projektipäällikkönä. Hänen mukaansa jo toiminnan sisäinen arviointi on parantanut hoidon laatua.

– Sertifikaatin saamiseksi pitää täyttää satoja laatuvaatimuksia. Olemme käyneet läpi kaikki prosessimme, jotka liittyvät syövän diagnostiikkaan, ehkäisyyn ja hoitoon, syöpään liittyvään tutkimukseen ja koulutukseen sekä potilaskeskeiseen hoitoon, Auranen kuvailee.

Annika Auranen
Osastonylilääkäri Annika Auranen toimii Tays Syöpäkeskuksen laadunarviointihankkeen projektipäällikkönä.

Kriteerien täyttyminen varmistetaan Euroopan Syöpäinstituuttien järjestön, OECIn toteuttamassa auditoinnissa, joka on luvassa syksyllä 2018.

Tähän mennessä auditoidun laatustatuksen on saavuttanut Suomessa vain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin HYKS Syöpäkeskus.

– Tavoitteenamme on potilaan etu, eli paras mahdollinen ja jatkuvasti kehittyvä hoito. Samalla myös me ammattilaiset hyödymme siitä, että toiminnalle on selkeät tavoitteet, Auranen huomauttaa.

Syöpäkeskus kokoaa ammattilaiset yhteen

Tays Syöpäkeskus on vastikään perustettu yksikkö, joka kokoaa yhteen syövän hoitoon ja tutkimukseen osallistuvat ammattilaiset Taysista ja Tampereen yliopistosta.

Tavoitteena on lisätä ammattilaisten välistä verkottumista ja vuoropuhelua, parantaa hoidon laatua sekä lisätä potilaiden ja heidän läheistensä vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista hoidon suunnitteluun. Lisäksi tavoitteena on edistää syöpään liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

– Aiemmin jokainen keskittyi lähinnä omaan erikoisalaansa, eikä syövän hoidon ja tutkimuksen kokonaisuus hahmottunut yhtä hyvin. Olemme olleet vaikuttuneita siitä, millainen potentiaali täällä onkaan, kun toimimme yhdessä, Annika Auranen hymyilee.

Potilaiden ääni kuuluu erityisesti vuonna 2017 perustetussa Tays Syöpäkeskuksen potilasfoorumissa, joka koostuu eri-ikäisistä syöpää sairastaneista potilaista ja heidän läheisistään.

Potilasfoorumi voi antaa palautetta ja tehdä parannusehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Se kokoontuu Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tiloissa 4-6 kertaa vuodessa.

taystuki 1200x630 jakokuvat syopakeskus
Tays Syöpäkeskus on perustettu lahjoitusvarojen turvin.

Ilman lahjoittajia työ ei olisi mahdollista

Tays Syöpäkeskuksen perustaminen ja valmistautuminen toiminnan laadun arviointiin ovat vaatineet huomattavan paljon työtunteja. Siksi on erittäin tärkeää, että kehitystyöhön on voitu käyttää sairaalan oman hankerahoituksen lisäksi testamenttilahjoituksia.

– Lahjoittajille suuri kiitos, että tämä on ollut mahdollista, Annika Auranen kiittelee.

Tulevaisuudessa Tays Syöpäkeskus on osa alueellista Sisä-Suomen syöpäkeskusta, joka koordinoi syöpätautien tutkimusta ja hoitoa koko Taysin erityisvastuualueella, eli Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä.

Vuoden 2018 aikana Suomeen perustetaan viisi alueellista syöpäkeskusta sekä toimintaa koordinoiva kansallinen yksikkö. Kyseessä on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista, ja työhön on saatu rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Tavoitteena on, että syövän hoito olisi tulevaisuudessa yhtä laadukasta kaikkialla Suomessa ja hoitoja tarjottaisiin potilaille samoin edellytyksin, Auranen kiteyttää.

Teksti ja kuva Virpi Ekholm