Tays tukisäätiön rahoitusta 40 tutkimushankkeelle

19/06/2019

Tays tukisäätiön hallitus myönsi rahoitusta kaikkiaan 40 tutkimushankkeelle yhteensä 360 000 euroa. Myöntöperusteissa painotettiin sekä tieteellistä tasoa että tutkimustulosten käytännön hyötyjä.

Tutkimusrahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka ovat sekä tieteellisesti tasokkaita että hyödynnettävissä käytännön hoitotyössä ja palvelujärjestelmässä Taysissa ja konserniyhtiöissä. Yhtenä myöntämisperusteena oli rahoituksen tarve. Lääketieteellisen tutkimuslain mukaisilta tutkimuksilta edellytettiin puoltavaa lausuntoa eettiseltä toimikunnalta. Rahoitusta myönnettiin sekä väitöskirjatutkimuksiin että aloittaviin ja edistyneisiin tutkimuksiin. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi tutkimusjohtaja Tarja Laitinen, ja arviointi tehtiin Tutti-tutkimustietojärjestemässä valtion tutkimusrahoitushakemusten arviointikriteereitä soveltaen.

Myönnetyt tutkimusrahoitukset

Aalto-Setälä Katriina, LKT, el, prof: Tauti – ja mutaatiospesifiset iPS-solut mallina sydänsairauksille. Kantasolut ja sydän, 10 000 e
Alakoski Anna, LL: Ihokeliakia: pitkäaikaisennuste ja siihen vaikuttavat tekijät,
5 000 e
Autio Arttu, FM: Effect of aging on the blood virome composition, 5 000 e
Helminen Merja, el, dos: Lapsen sydänleikkauksen yhteydessä tehdyn kateenkorvan poiston vaikutus lapsen vastustuskykyyn ja myöhempään terveyteen: SYKKII- tutkimus (SYdänleikkaus, KateenKorva, Immuniteetti ja Infektiot), 5 000 e
Hernesniemi Jussi, LT, kardiol el, dos: Sydänperäisen äkkikuoleman epidemiologia ja sen ennustaminen massadatan avulla, 10 000 e
Himanen Sari-Leena, dos: Lapsen syntymävuodenajan valoisuuden merkitys unirytmin ja unen laadun kehittymiseen Suomessa, 10 000 e
Immonen Egle, erikoishamm.lääk:  Lasten akuutin lymfoblastileukemian hoitojen vaikutus hampaiston kehitykseen, 5 000 e
Jaatinen Pia, LT, dos: Neuroendokriinisten kasvainten ennustetekijät – avaimia yksilölliseen hoitoon, 15 000 e
Jokihaara Jarkko, LT, dos: Peukalon tyvinivelen nivelrikon leikkaushoito,
8 300 e
Junttila Ilkka, LT, dos: Cytokines and cytokine receptors in regulation of allergic inflammation, 6 000 e
Järvinen Tero, LT, prof: Kohdekudosspesifinen lääkehoito ja kudosregeneraatio, 10 000 e
Kaipia Antti, LT, dos: Penissyöpäpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen,
15 000 e
Kanto Kari, LL: Ahdas olkapää -oireyhtymän konservatiivisen ja kirurgisen hoidon vaikuttavuus, kustannusvaikuttavuus ja kustannushyöty. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, 5 000 e
Kellokumpu-Lehtinen Pirkko-Liisa, LKT, dos: Uudet prediktiiviset tekijät syöpien diagnostiikassa ja hoidon seurannassa, 20 000 e
Kholová Ivana, dos, el:  sytologian ja EBUS-menetelmän rooli keuhkomuutosten diagnostiikassa, 5 000 e
Kuitunen Anne, dos: Myöhäinen aivoiskemia aivovaltimoiden pullistumien repeämisestä johtuvan lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen, 15 000 e
Kääriänen Minna, dos: Plastiikkakirurginen tutkimuskokonaisuus, 15 000 e
Lehtimäki Terho, dos: Cardiometabolic risk assessment using lipidomics in relation to impaired glucose metabolism, the risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases, 15 000 e
Leppänen Olli, LT, dos: DupuytrEn Treatment EffeCtiveness Trial (DETECT): a protocol for prospective, randomized, controlled, outcome assessor-blinded, three armed parallel 1:1:1, multicentre trial comparing the effectiveness and cost of collagenase clostridium histolyticum, percutaneous needle fasciotomy and limited fasciectomy as short and long-term treatment strategies in Dupuytren’s contracture, 10 000 e
Lyly-Yrjänäinen Tiina Maria, LT, el: Routine cardiac follow-up in anthracycline-treated lymphoma patients – treatment induced cardiotoxicity and prevention of cardiac dysfunction, 7 000 e
Markula-Patjas Kati, LT: Biomarkkerit lastenreuman diagnostiikassa ja hoitovasteen arvioinnissa, 10 000 e
Mattila Ville, LT, dos: Vakavasti loukkaantuneen potilaan kuolleisuus, elämänlaatu ja hoidon kustannukset – Mortality, quality of life and cost of treatment of severely injured patient, 5 000 e
Mattila Mikko, LL: Adenosiinilla aloitettu kardioplegia sydämen suojana, 5 000 e
Meinander Tuula, LL, BSc: Pituus valtimoateroskleroosin riskitekijänä / Height as a risk factor for atherosclerosis, 5 000 e
Metso Saara, LT, dos: Familiaalinen hyperkolesterolemia sepelvaltimotautipotilailla: genetiikka, esiintyvyys, ennuste ja digitaalisen hoitopolun merkitys potilaiden tunnistamisessa, 10 000 e
Murtola Teemu, dos: Ohjatun liikunnan vaikutus eturauhassyöpäpotilailla: kastraatiohoidon haittavaikutukset, liikunnallinen aktiivisuus ja syövän ennuste – Satunnaistettu koe, 10 000 e
Nevalainen Pasi, LT: Functional imaging with 11C-Metomidate Positron Emission Tomography versus adrenal vein sampling in differential diagnosis of unilateral and bilateral aldosterone secretion in primary aldosteronism (MIA),
5 000 e
Pasternack Rafael, LT: Effects of UVB exposures on mood state, circadian time and circulating brown fat derived mediators in psoriasis and eczema patients,
5 000 e
Pollari Marjukka, EL: Kiveksen imukudossyöpien erityispiirteet ja ennusteelliset tekijät, 10 000 e
Rantala Sari, LT, el: C- ja G-ryhmien beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamat bakteremiat, 8 700 e
Sihvonen Raine, LT: Development of knee osteoarthritis and patient reported long-term outcome after arthroscopic partial meniscectomy in patients with degenerative meniscus tear, 10 000 e
Staff Synnöve, LT, dos: Epiteliaalisen munasarjasyövän varhainen patogeneesi ja lääkehoitovastetta ennustavat tekijät, 15 000 e
Tervo Laura, LL: Elämäntapojen vaikutus myyräkuumeen taudinkuvaan ja myyräkuumeeseen liittyvä sydäninfarktiriski, 5 000 e
Tihtonen Kati, LT: Kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus metformiinin käytöstä raskauden ennusteen parantamisesksi tyypin 1 diabeteksessä, 15 000 e
Tolonen Teemu, dos: Tuorekudos- ja ctDNA-näytteet tulevaisuuden syöpädiagnostiikassa: kuinka näyte tulee kerätä, käsitellä ja säilyttää,
10 000 e
Uusitalo-Järvinen Hannele, dos: Kostean ikärappeuman hoidon pitkäaikaistulokset, hoidon vaikuttavuus ja kustannukset arkielämässä; 10 vuoden seurantatutkimus, 5 000 e
Vaalavuo Yrjö, LL: Pancreatic cystic tumors in Finland, 5 000 e
Vanhanen Antti, sair.fyysik, FL: Continuous motion monitoring and real-time localization in extremely hypofractionated radiotherapy of the prostate, 5 000 e
Ylilehto Elina, LL: Twin birth – maternal experience and prognosis of mother and newborn, 5 000 e
Österlund Pia, LT, dos, el: RAXO: Väestöpohjainen tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten levinneeseen suolistosyöpään sairastuneiden taudin kliinistä käyttäytymistä, etäpesäkirurgian mahdollisuutta ja elinaikaa, 15 000 e.