Tays tukisäätiö myönsi tutkimusrahoitusta 30 tutkimukselle

07/06/2022

Yksi Tays tukisäätiön päätehtävistä on tukea Taysissa tehtävää tieteellistä tutkimusta ja uusien hoitojen kehittämistä. Säätiö myöntää joka vuosi tutkimusrahoitusta kymmenille tutkimushankkeille niistä varoista, jotka lahjoittajat ovat halunneet osoittaa tutkimustyön käyttöön.

Tämän kevään rahoitushaussa Tays tukisäätiö myönsi rahoitusta 30 tutkijalle. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 315 000 euroa terveystieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen Taysissa ja sen konserniyhtiöissä. Summasta kohdennettiin syöpätutkimukselle 50 000 euroa. Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan -tutkimusohjelman eri tutkimuksille kohdennettiin 100 000 euroa.

Rahoitusta haki 63 tutkijaa tai tutkimusryhmän johtajaa ja hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä, johon kuului kymmenen jäsentä Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunnasta. Kriteerit perustuivat tieteelliseen arviointiin sekä arvioituun hyötyyn käytännön hoitotyössä ja palvelujärjestelmässä Taysin ja sen konserniyhtiöiden alueella. Lisäksi arvioitiin muun muassa rahoituksen tarvetta.

Tays tukisäätiön myöntämät rahoitukset:

Arponen Otso 20 000 euroa Novel computerized tools for mammogram-based breast cancer risk estimation.
Borg Anne-Mari 10 000 euroa Pakon käytön ja tarvittavan lääkityksen vähentäminen CPS-menetelmän avulla lastenpsykiatrian osastopotilaiden hoidossa.
Bärlund Maarit 20 000 euroa Vaikuttavan syöpälääkehoidon yksilöllinen kohdentaminen iäkkäille syöpäpotilaille optimoimalla toimintayksikön prosesseja.
Eskola Kaarina 5 000 euroa FinSCI-osatutkimus. A qualitative exploration of environmental barriers and facilitators to accessibility experienced by a person with Spinal Cord Injury in Finland.
Haapasalo Joonas 12 500 euroa Kansallinen aivokasvaintutkimus.
Hakulinen Ullamari 5 000 euroa Reliability of the region-of-interest method in quantitative cerebral diffusion tensor imaging.
Heikkilä Annele 5 000 euroa Development of Radiotherapy Techniques for Treatment of Breast Cancer, Medulloblastoma and Brain Tumours
Heikkilä Paula 10 000 euroa Terveyspalvelujärjestelmien käyttö lapsilla – akuuteista sairauksista aiheutuva taakka.
Hernesniemi Jussi 13 750 euroa AFFELECT – Satunnaistettu kontrolloitu kliininen tutkimus eteivärinä- ja eteislepatuskohtausten hoidosta.
Jokihaara Jarkko 20 000 euroa Yläraajan amputaatiovammojen hoito
Joutsen Atte 5 000 euroa Dry electrode solutions for measuring cardiac activity in wearable technology.
Kaartinen Noora 10 000 euroa Transsukupuolisten henkilöiden terveys Suomessa
Kaipia Antti 12 500 euroa Penissyöpäpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen
Kampman Olli 13 750 euroa Koneoppimismenetelmien käyttö masennuksen, diabeteksen ja psykoosien riskitekijöiden tunnistamisessa sekä hoidon kehittämisessä.
Karelson Margit 5 000 euroa Kyynärnivelartroosin proteesittomat hoitovaihtoehdot. Kyynärnivelen artroskooppisen hoidon vaikuttavuus. Kyynärnivelen nivelrikon hoito tähystyskirurgisilla menetelmillä.
Karhunen-Enckell Ulla 5 000 euroa Factors Influencing Breast cancer Resection volumes And Their Impact on treatment Outcome (FIBRATIO): a prospective multicenter study.
Kerminen Hanna 10 000 euroa Ikääntyneiden suun ja nielun syöpäpotilaiden toimintakyvyn, gerastenian ja purentaelimen terveydentilan vaikutus ennusteeseen Taysin erityisvastuualueella.
Kimpimäki Teija 10 000 euroa Burden and prognosis of chronic ulcers
Lehtimäki Kai 20 000 euroa Neuromodulaation hoitokäytäntöjen tehokkuuden arviointi
Lounas Marika 5 000 euroa Okasolusyöpien ilmaantuvuus, tuumorien ominaisuudet ja ennuste
Luoto Teemu 13 750 euroa Spinal Trauma Prognostication – A Tampere Research Initiative Aiming to Individualize Treatment (SUPERSTAR)
Murtola Teemu 12 500 euroa TArgeted STEreotactic radiotherapy for oligorecurrent PROstate Cancer (TASTEPRO) – a randomized controlled pilot trial
Nieminen Linda 5 000 euroa Alaselkäkivun kroonistumisriskin tekoälyllinen tunnistaminen ja kohdennettu kuntoutus.
Rantala Sari 10 000 euroa C-ja G-ryhmän beetahemolyyttisten streptokokkien aiheuttamat bakteremiat
Sunela Kaisa 10 000 euroa Munuaissyövän diagnostiikan toteutuminen ja hoidon vaikuttavuus sekä potilaan ja lääkärin näkemykset hoidon siedosta.
Taavela Juha 10 000 euroa Gluteeni- ja viljaherkkyyden yleisyys, mekanismit ja pitkäaikaisennuste Suomessa
Taavela Kaisa 5 000 euroa The impact of oncogenic hpv infection on carcinogenesis and sexuality
Tihtonen Kati 13 750 euroa Kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu monikeskustutkimus metformiinin käytöstä raskauden ennusteen parantamiseksi tyypin 1 diabeteksessa.
Ylitalo Antti 5 000 euroa Standards for the management of open tibia fractures in Tampere University Hospital. Implementation of the protocol and its effect on morbidity of open tibia fracture patients – retrospective study
Österlund Pia 12 500 euroa Väestöpohjainen tutkimus jossa selvitetään ennustetekijöitä suomalaisten levinneeseen suolistosyövään sairastuneiden taudin kliinisen käyttäytymisen, etäpesäkekirurgian mahdollisuuksien ja elinajan osalta