Taysin säätiöt sulautuivat

01/12/2017

Tampereen yliopistollisen sairaalan koulutussäätiö on 1.12.2017 sulautunut Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiöön. Säätiöiden sulautumisella tavoitellaan selkeyttä lahjoitusten vastaanottamiseen ja tarkoitemääräysten mukaiseen käyttämiseen. Samalla voidaan purkaa päällekkäistä hallintoa ja tehostaa varainhankintaa.

Koulutussäätiön perusti vuonna 1976 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edeltäjä, Tampereen keskussairaalapiirin kuntainliitto. Kuntainliitto oli jo aiemmin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa perustanut kaksi rahastoa, joiden pääomat oli saatu lahjoituksina. Rahastoista myönnettiin apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön ja henkilökunnan jatkokoulutukseen. Rahastot ja kuntainliiton rahoittamat kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet luovutettiin 1977 toimintansa aloittaneelle koulutussäätiölle.

Viime vuosina koulutussäätiö on jakanut merkittävän määrän apurahoja Tampereen yliopistollisen sairaalan henkilöstön koulutukseen ja tieteellisen tutkimukseen. Vuonna 2017 koulutussäätiö myös osallistui Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiseen.

Sairaanhoitopiirin valtuusto perusti tukisäätiön maaliskuussa 2016 hallinnoimaan keskitetysti ja yhdenmukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan saamia testamentti- ja muita lahjoituksia. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja ohjaa ne Tampereen yliopistolliselle sairaalalle julkista palvelua täydentävään ja kehittävään toimintaan.

Koulutussäätiön koko toiminta siirtyy sulautumisessa tukisäätiölle. Tukisäätiö omistaa nyt mm. kiinteistöosakeyhtiö Kissantassun, joka vuokraa asuntoja Taysin henkilöstölle, sekä Arvo-kiinteistön, joka on vuokrattu Tampereen yliopistolle.

Tukisäätiö jatkaa koulutus- ja tutkimusapurahojen myöntämistä Taysin henkilöstölle sekä jakaa avustuksia testamentti- ja muista lahjoituksista Taysin yksiköille. Vuonna 2018 säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia yli miljoonaa euroa. Tukisäätiö on osa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernia.